แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย - คู่มือโครงการเวทีสัญจร และเรื่องเล่าความพิการผ่านหนัง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/07/2008
ที่มา: 
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สสส. TK park สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ไฟล์แนบขนาด
2Disability_2008.pdf23.87 MB