ล้านนา

ผีกะ กฎข้อห้ามความสัมพันธ์ในชุมชน

ผีกะ กฎข้อห้ามความสัมพันธ์ในชุมชน
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

(ณ ปีพุทธศักราช 2516)

เอื๊อก...ก็อบ ๆ ๆ ๆ...

เหม้าตาควาย เครื่องชูรสแกงเห็ดถอบ

เหม้าตาควาย เครื่องชูรสแกงเห็ดถอบ
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

ดอกก้าน ดอกดินที่กินได้

ดอกก้าน ดอกดินที่กินได้
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/

หญ้าก๋งกาย ผ้าห่มคลุมดิน

หญ้าก๋งกาย ผ้าห่มคลุมดิน
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

ตานขันข้าว ประเพณีแห่งความกตัญญู

ตานขันข้าว ประเพณีแห่งความกตัญญู
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/

ฮีตฮอยคนลำปาง

ฮีตฮอยคนลำปาง -จากหนังสือนครลำปาง

จากเว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/index.html

ขัวแตะ สะพานไม้ไผ่สานขัดแตะ

ขัวแตะ สะพานไม้ไผ่สานขัดแตะ

ถั่วเน่า

ถั่วเน่า

โดย ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/

ฮอมปอย จากวัฒนธรรมเก่าสู่แนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ฮอมปอย จากวัฒนธรรมเก่าสู่แนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา

Syndicate content