ล้านนา

รูปอีดอ้อย - จากล้านนาแกลเลอรี เว็บไซต์ล้านนาคดี

รูปอีดอ้อย รูปอีดอ้อย รูปอีดอ้อย

อีดอ้อย

อีดอ้อย เป็นเครื่องมือที่ใช้หีบคั้นต้นอ้อยเพื่อให้ได้น้ำอ้อย ใช้วัว ควายเทียมดันลูกหีบให้หมุนไปรอบๆ

 

Syndicate content