เพลงพื้นบ้าน

เพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ

Click to play
1.77 MB

เพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ

Click to play
3.33 MB

เพลงบอกเฉลิมศิลป์

Click to play
2.88 MB

เพลงเรือบก

เพลงเรือบก

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ชัยนาท

  • อุปกรณ์การเล่น

ดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะ มี กลอง ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง

การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ - ค่าวเพลงซอดาววีไก่น้อย

ค่าวเพลงซอดาววีไก่น้อย

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  แพร่

นาฏดุริยการล้านนา - เพลง (3)

บทความ นาฏดุริยการล้านนา วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2548 - เพลง (3)

เพลง (3)

Syndicate content